Gimnastyka Artystyczna

Zespół Doradczy Gimnastyki Artystycznej

Skład osobowy Zespołu Doradczego Gimnastyki Artystycznej Polskiego Związku Gimnastycznego


Maria Mrozińskai
Przewodnicząca Zespołu Doradczego

Joanna Pęgowska
Zastępca Przewodniczącej Zespołu Doradczego
Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):