Gimnastyka Artystyczna

Zarząd Sekcji Gimnastyki Artystycznej

Skład osobowy Zarządu Sekcji Gimnastyki Artystycznej Polskiego Związku Gimnastycznego


Agnieszka Górska

Joanna Pęgowska

Maria Mrozińska

Aleksandra Woźniak

Irina Lortkipanidze

Anna Mrozińska
Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):