Gimnastyka Artystyczna

Zarząd Sekcji Gimnastyki Artystycznej

Skład osobowy Zarządu Sekcji Gimnastyki Artystycznej Polskiego Związku Gimnastycznego


Adriana Szymańska

Aleksandra Woźniak

Hanna Narloch

Karolina Komarnicka

Samanta Gawor

Agnieszka Górska
Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):