Akrobatyka sportowa

Zespół Doradczy Akrobatyki sportowej

Skład osobowy Zespołu Doradczego Akrobatyki sportowej Polskiego Związku Gimnastycznego


Eliza Kaplita – Wójcik
Przewodnicząca Zespołu Doradczego

Dorota Kies
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego

Wiesława Milewska
Członek Zespołu Doradczego

Karolina Kuś
Sekretarz Zespołu Doradczego

Katarzyna Majewska-Kasprzak
Członek Zespołu Doradczego

Robert Sokołowski
Członek Zespołu Doradczego
Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):