Olympic Hopes Cup 2021
9 listopada 2021
Życzenia dla Pani Krystyny Żołnierowicz
22 listopada 2021

Komunikat ze spotkania w MSiT

W dniu 16 listopada, w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odbyło się spotkanie poświęcone ocenie wyników sportowych w 2021 roku, sytuacji w Polskim Związku Gimnastycznym oraz zamierzeniom programowym Związku na najbliższą przyszłość.

W spotkaniu, ze strony PZG udział wzięli: Prezes Leszek Blanik, Sekretarz Generalna Aneta Orłowska, Vice Prezes ds. gimnastyki Artystycznej Adriana Szymańska, Vice Prezes ds. trampoliny Marek Starczyński oraz trenerzy poszczególnych dyscyplin gimnastycznych: Przemysław Lis, Piotr Mikołajek, Michał Bogus, Adam Antoszczyk.

Ze strony gospodarza spotkania, MSiT udział wzięli: Z-ca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Marta Szulińska, opiekunowie – Dorota Kuczkowska i Anna Żukowska oraz
Trener Zespołu Metodycznego Włodzimierz Pazik

Trwające 3,5 godziny spotkanie przebiegło w miłej, pełnej zrozumienia atmosferze.

Komentarze są wyłączone.