Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych Sekcji Trampoliny
25 października 2021
Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn
28 października 2021

Zebranie Środowiskowe Delegatów Sekcji GSK

Szanowni Państwo,

Dnia 10.11.2021 o godzinie 18.00 zwołuję Zebranie Środowiskowe Delegatów w sprawie wyboru nowego Zarządu Sekcji GSK, Komisji Sędziowskiej oraz Przewodniczącego Rady Trenerów.

Do dnia 03.11.2021 należy przesłać nazwiska delegatów oraz propozycje kandydatów do Zarządu Sekcji GSK, Komisji Sędziowskiej oraz Przewodniczącego Rady Trenerów na adres mailowy PZG: kontakt@pzg.pl

W załączniku przesyłam ilości przyznanych mandatów przypadających na poszczególne kluby GSK, regulamin wyboru Zarządu Sekcji GSK oraz porządek obrad.

Przypominam jednocześnie o przedłożeniu (podpisane zgodnie ze Statutem klubu) potwierdzenia/ zgody na udział delegatów w Zebraniu Środowiskowym oraz zgody osób nieobecnych na ewentualne kandydowanie do ww. funkcji.

Z poważaniem
Małgorzata Solarz- Kulbicka
Wiceprezes PZG do spraw gimnastyki sportowej kobiet

Regulamin wyboru Zarzadu Sekcji GSK

Ilość mandatów do wyborów Zarządu Sekcji GSK

Porządek obrad wyborów do Zarządu Sekcji GSK

Komentarze są wyłączone.