Prezentacja Elwira Świętochowskiego – kandydata na Prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego
12 października 2021
Europejskie Zawody Grup Wiekowych w akrobatyce sportowej
14 października 2021

Oświadczenie Mariusza Wilińskiego

Oświadczam, że nigdy nie otrzymałem ani nie starałem się o zwrot kosztów dojazdu do siedziby Związku. Zwróciłem się jedynie o zwrot kosztów przejazdu moim samochodem z miejsca mojego pobytu do magazynu w Zabrzu celem wydawania składowanego tam sprzętu . Poniżej przedstawiam zestawienie wszystkich wypłat w okresie 1.01.2021 do dnia dzisiejszego za przejazdy dot. Uchwały 131.

Data Wypłaty Trasa przejazdu Kwota brutto
17.05.2021      Warszawa-Zabrze-Katowice-Warszawa (Wydanie sprzedanego sprzętu)     356,00 zł
14.06.2021     Warszawa-Zabrze-Katowice-Warszawa (Wydanie sprzedanego sprzętu)      340,50 zł
17.06.2021     Warszawa-Zabrze-Katowice-Warszawa (Wydanie sprzedanego sprzętu)      342.84 zł
29.07.2021     Nysa Zabrze Nysa (Wydanie sprzedanego sprzętu)     153,28 zł
23.08.2021     Nysa Zabrze Nysa (Wydanie sprzedanego sprzętu )     153,28 zł
Razem 1 345,90 zł

Uchwała 131 została podjęta właśnie w związku ze sprzedażą i wydawaniem sprzętu składowanego w magazynie w Zabrzu i kilometrówka tylko tego dotyczyła. W uchwale podjętej przez Zarząd wymieniony byłem jednoosobowo i żaden z pozostałych Członków Zarządu nie był objęty tym przywilejem.
W planie mam jeszcze jeden wyjazd na trasie do Zabrza i z powrotem, który będzie ostatnim wyjazdem w tej sprawie.
Pani Bogusiu Śrutwa, jeżeli Pani wyręczy mnie w wydaniu sprzętu z magazynu to Związek nie poniesie tego kosztu.

Mariusz Wiliński

Komentarze są wyłączone.