Lista kandydatów na WZS-W zgłoszonych na Prezesa PZG
22 września 2021
Stretching w sportach gimnastycznych
22 września 2021

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze – Termin

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zostaje zwołane na dzień

17 października 2021 r. (niedziela) o godz. 12.00 w I terminie, 12.15 w II terminie w Warszawie, Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe Fundacja Nowe Horyzonty ul. Bobrowiecka 9.

W odniesieniu do § 20 pkt. 6 Statutu PZG – kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem odbycia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów i trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego WZD.
W związku z powyższym prosimy o przekazanie do PZG drogą elektroniczną na adres – kontakt@pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października 2021 r. nazwisk Delegatów, którzy będą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym.
Szczegółowy porządek i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz materiały prześlemy w terminie późniejszym.

Komentarze są wyłączone.