Zakończył się 3rd Gdynia Rhythmic Stars
20 września 2021
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze – Termin
22 września 2021

Lista kandydatów na WZS-W zgłoszonych na Prezesa PZG

Polski Związek Gimnastyczny publikuje poniżej listę kandydatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie w dniu 17 października 2021 r. zgłoszonych na Prezesa:

  1. Leszek Blanik
  2. Zbigniew Pelc
  3. Elwir Świętochowski
  4. Mariusz Wiliński

Lista zgłoszonych na Członka Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego:

  1. Adriana Szymańska
  2. Aleksandra Woźniak

Powyższe kandydatury wpłynęły do biura PZG drogą elektroniczną.

Należy brać pod uwagę, że jakieś zgłoszenia mogły zostać wysłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego) i jeszcze nie dotarły do biura.

W związku z tym powyższa lista może ulec zmianie.

 

Komentarze są wyłączone.