Wyjaśnienie dot.ustanowienia zastępcy Delegata na Walne Zgromadzenia
3 września 2021
Pierwsza w Polsce gimnastyczna klatka treningowa
10 września 2021

Zmarła wieloletnia trenerka gimnastyki sportowej kobiet p. Zofia Dudziak

W dniu 4 września 2021 r. zmarła wieloletnia trenerka gimnastyki sportowej kobiet p. Zofia Dudziak. Pani Zosia była trenerką wielu pokoleń zawodniczek w Szczecinie. W roku 1970 rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 33 i przez 4 lata stawiała podwaliny pod klasy sportowe w tej szkole. Prowadziła zajęcia sportowe z elementami gimnastyki sportowej wg swojego, autorskiego programu. W roku 1974 Kuratorium Oświaty w Szczecinie na wniosek władz szkoły i wskutek działalności p. Zofii Dudziak utworzyło oddziały sportowe gimnastyki sportowej. Pracowała niezmiennie w tej szkole do 1986 r., kiedy odeszła na emeryturę. To p. Zofia Dudziak była pomysłodawczynią i pierwszą organizatorką Memoriałów St. I A. Kołakowskich w gimnastyce sportowej. Memoriał ten od lat dziewięćdziesiątych rozgrywany był w międzynarodowej obsadzie.

Pogrzeb p. Zofii Dudziak odbędzie się w piątek 10 września o g. 13.45 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Komentarze są wyłączone.