Materiały na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZG
27 sierpnia 2021
Zmarła wieloletnia trenerka gimnastyki sportowej kobiet p. Zofia Dudziak
9 września 2021

Wyjaśnienie dot.ustanowienia zastępcy Delegata na Walne Zgromadzenia

W związku z różnymi interpretacjami dotyczącymi ustanowienia zastępcy Delegata na Walne Zgromadzenia po konsultacji z prawnikiem wyjaśniamy, że zgodnie z par 20 pkt. 10 osoba zastępcy prawidłowo umocowana musi być :

  1. Macierzyście związana z Członkiem Zwyczajnym (Klubem, okręgiem).
  2. Ustanowiona poprzez Członka Zwyczajnego (Klub,okręg) zgodnie z zasadami jak dla powołania Delegata Zastępca przed Walnym Zgromadzeniem musi okazać się oryginalnym pismem od Zarządu Członka Zwyczajnego (Klubu, okręgu) o ustanowieniu go zastępcą Delegata.

Wg opinii prawnika jedna osoba może być zastępcą kilku Delegatów, jeżeli tak postanowi Członek Zwyczajny (Klub, okręg).

 

Komentarze są wyłączone.