Mistrzostwa Świata Seniorów w akrobatyce sportowej
2 sierpnia 2021
Zmiana terminu Drużynowych Mistrzostw Polski
12 sierpnia 2021

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zostaje zwołane na dzień 10 września 2021 r. (piątek) o godz. 18.00 w I terminie, 18.15 w II terminie w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 a, Hala Sportowa Wilanów.
Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w celu przyjęcia sprawozdania finansowego i z działalności za rok 2020 poprzedzonego badaniem przez biegłego rewidenta, nakłada na nas ustawa o rachunkowości oraz § 21 pkt. 2 Statutu PZG.
W związku z powyższym prosimy o przekazanie do PZG drogą elektroniczną na adres – kontakt@pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r. nazwisk delegatów wg klucza (§ 20 pkt. 3 Statutu PZG), którzy z ramienia Klubu/Okręgu będą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym
Szczegółowy porządek i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz materiały prześlemy w terminie późniejszym.

Komentarze są wyłączone.