Pucharu Polski Juniora Młodszego w Skokach na trampolinie – Odwołany
26 marca 2021
Puchar Świata – Sofia
30 marca 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 25.03.2021 r od dnia 27.03.2021 do dnia 9.04.2021 r organizacja współzawodnictwa sportowego (zawodów), zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

W załączeniu obowiązujące rozporządzenie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r.

Komentarze są wyłączone.