Są chwile i ludzie których się nie zapomina
25 stycznia 2021
Konkursy na trenera kadry w gimnastyce artystycznej
1 lutego 2021

Krystyna Leśkiewicz – Lewińska trenerem Kadry juniorów

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją i przeprowadzoną rozmową z kandydatem stwierdziła, że oferta spełnia wszelkie wymogi formalne i wnioskuje o powierzenie funkcji Trenera Kadry Juniorek do indywidualistek w gimnastyce artystycznej Pani Krystynie Leśkiewicz – Lewińskiej.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Trenera Kadry Juniorek do indywidualistek w gimnastyce artystycznej

Komentarze są wyłączone.