Oświadczenie Zarządu Głównego PZG – Poprawione
23 grudnia 2020
Zaświadczenia o ważności Licencji PZG
29 grudnia 2020

Oświadczenie Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego – Barbary Stanisławiszyn

Dotyczy: działań podjętych przeze mnie, na rzecz pozyskania środków, celem wywiązania się ze zobowiązań finansowych wobec Europejskiej Gimnastyki (EG), a zmierzających do przywrócenia naszego Związku w prawach członkowskich.

Szanowni Państwo
Prezesi okręgowych związków, klubów sportowych, Trenerzy oraz Działacze
Ponieważ, zgodnie z podjętą przeze mnie decyzją, z dniem 01 stycznia 2021 roku przestaję pełnić funkcję Prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego, przedstawiam Państwu moje działania, które miały na celu pozyskanie środków finansowych na spłatę zadłużenia wobec UG.
1. D oprowadziłam do sprzedaży dwóch plansz do gimnastyki sportowej (jedna z „Iskry” Zabrze, druga ze starej sali ośrodka w Zabrzu. Każda została sprzedana za 75.000 zł daje to kwotę 150.000 zl. Za jedną nabywca już zapłacił. Za drugą natomiast, została wystawiona faktura z remisem płatności do dnia 28.12.2020r.

2. Po długich negocjacjach z inwestorem, który uzyskał dofinansowanie na budowę ośrodka dla sportów gimnastycznych w Ubliku, a także przetargu na inwestycję, przez księgowość naszego biura zostały wystawione dwie faktury na łączną kwotę: 345 tys. 021,62 zł. Sprzęt został sprzedany . Termin płatności jest wystawiony do 20.01.2021r.

3. Sprzedany został także sprzęt, zgodnie z ogłoszeniem na stronie PZG. Ponadto, za cenę 10.000 zł. sprzedano ścieżkę dmuchaną, która była na wyposażeniu ośrodka w Zabrzu. Według mojej wiedzy ze sprzedaży tej części sprzętu na konto Związku wpłynęło ok. 30.000 zł.

4. Sumując pozyskane w wyniku moich starań, kwoty, które wpłynęły lub w najbliższym czasie wpłyną do Związku to kwota 525.021,62 tys. zł.
Dodatkowo, dzięki staraniom pracowników biura, udało się zabezpieczyć w planie po zmianach, środki na ponad 60.000 zł. na zakup sprzętu (z faktury UEG).
Z pozyskanych środków do EG została wpłacona kwota 10.000 Euro. Podejmowałam także inne działania, które pozwoliłyby na uregulowanie zobowiązań wobec EG. Zaczynając od długiej walki (od maja 2019 roku do czerwca 2020 roku) o dokument w postaci rachunku, poprzez znalezienie pomocy w Ministerstwie, aż po znalezienie nabywcy na sprzęt na godziwych warunkach.

5. W związku z otwarciem nowej sali w Zabrzu dla potrzeb gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn, na którą to miasto otrzymało, dzięki mojej aktywności w Ministerstwie, dofinansowanie w wysokości 6 mln zł, sprzęt znajdujący się na starym ośrodku, został przekazany na podstawie protokołu przekazania dwóm klubom sportowym: „NTG” Nysa oraz CWZS „Zawisza” KG Bydgoszcz. Protokoły zostały przekazane do Biura PZG i na ich podstawie zostaną sporządzone umowy użyczenia.
Część sprzętu zakupionego dla potrzeb ośrodka jest przekazana na nowy obiekt, a umowa użyczenia zawarta była z Klubem „Iskra” Zabrze już kilka lat temu ponieważ ośrodek nie posiadał wówczas osobowości prawnej.
Pozostały używany, zniszczony sprzęt (materace, gąbki, inne drobne części wyposażenia), decyzją dyrektora szkoły jesteśmy zobowiązani usunąć. Jeśli tego nie wykonamy, Z wiązek zostanie obciążony kosztami usunięcia i utylizacji (koszt takiej operacji to kwota rzędu ok 2.000 – 3.000 zł).
Z nalazłam firmę, która pomoże nam rozwiązać nieodpłatnie ten problem i w dniu 29 grudnia br. sprzęt ten zostanie usunięty z obiektu. Część używanych materacy odkupuje klub z Katowic za kwotę 1.000 zł.
Przedstawiciel tego klubu już kontaktował się w tej sprawie z Biurem PZG.

6. Ostatni aspekt moich działań, zmierzających oczywiście do pozyskania środków finansowych dla Związku, którymi zajmowałam się w ostatnim roku mojej działalności, to znalezienie chętnych na wynajem powierzchni reklamowej na naszej stronie. Zainteresowany wykupem tej powierzchni jest pełnomocnik inwestora z Ublika. Termin finalizacji umowy w tym zakresie nastąpi z początkiem 2021 roku.
W związku z tym że z dniem 01stycznia 2021 przestaję pełnić funkcję prezesa Związku, pełnomocnik wskaże przedstawiciela naszego Zarządu do kontynuacji rozmów w przedmiotowej sprawie. Na podstawie dotychczasowych ustaleń znaczące wpływy do Związku będą kierowane systematycznie każdego roku, a czas trwania umowy określany jest jako długoterminowy.

Reasumując, mam przekonanie, że osobiście zrobiłam wiele dla wyjścia z tej nieprawdopodobnie trudnej sytuacji naszego Związku. To prawda, popełniłam błędy, jeszcze raz za nie przeprasza. Proszę jednak zwrócić uwagę, że nie ja sama. Naprawiam natomiast niestety sama.
Trudno jest działać szybko i efektywnie z bagażem pomówień, nieprawd, osamotnienia i przede wszystkim medialnych hejtów. One bardzo utrudniały moje starania, a bardzo często wręcz uniemożliwiały. To nie był dobry klimat do szukania sponsorów i przyjaciół. Mam też przekonanie, że przy odrobinie dobrej woli i pozytywnego wsparcia można było uniknąć wielu błędów, a przynajmniej dużo szybciej na nie zareagować i naprawić.
Bardzo martwi mnie również głęboki podział opinii i dominacja negatywnych nastrojów w naszym gimnastycznym środowisku. To bardzo groźne i niesprzyjające rozwojowi zjawisko. Ten głęboki rozłam i niechęć do współpracy pojawiły się niestety daleko przed Mistrzostwami w Szczecinie, a krach końcowy jest tylko i aż tego pokłosiem. Przykro, że nie potrafiliśmy jako trenerzy, działacze i zawodnicy działać wspólnie i czerpać z wyjątkowej okazji zysku merytorycznego jaki niesie ze sobą taka impreza. Szkoleniowo, spotkanie z najlepszymi trenerami i zawodnikami Europy wydarzenie bezcenne. Przykro, że rezultat tego rozłamu przekłada się na inne nasze dyscypliny, które nie miały z tym
wydarzeniem nic wspólnego, a które pomimo to, w tym najtrudniejszym roku, teraz najbardziej pomagają i wspierają.

Szanowni Państwo
Ze swej strony składam podziękowania wszystkim Wam, za współpracę w okresie dwóch moich kadencji.
Proszę również o przyjęcie życzeń wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.
Życzę wielu sukcesów sportowych w nowym Cyklu Olimpijskim.
Życzę Wam wszelkiej pomyślności i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.
Prezes PZG – Barbara Stanisławiszym

Komentarze są wyłączone.