Kalendarza Imprez Centralnych Trampoliny na rok 2021
22 grudnia 2020
Oświadczenie Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego – Barbary Stanisławiszyn
28 grudnia 2020

Oświadczenie Zarządu Głównego PZG – Poprawione

Oświadczenie Zarządu Głównego PZG

W świetle ostatnich wydarzeń, skupiających uwagę wokół działań Polskiego Związku Gimnastycznego oraz pojawiających się w mediach artykułów Zarząd Główny pragnie przedstawić swoje stanowisko dotyczące między innymi:

 • rezygnacji z funkcji Prezesa Pani Barbary Stanisławiszyn,
 • zawieszenia PZG w strukturach European Gymnastics,
 • długu wobec EG i pozostałych wierzycieli,
 • planu działania na najbliższe miesiące (plan naprawczy),
 • organizacji Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Szanowne Środowisko Sportów Gimnastycznych, Trenerzy, Zawodnicy, Działacze, Rodzice, Kibice, Szanowni Państwo

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji w jakiej znalazł się Nasz Związek.
Jest to wynik błędów jakie zostały popełnione w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Szczecinie w kwietniu 2019 roku. W skutek jednoosobowych i nieprzemyślanych działań Pani Prezes oraz niedoinformowania i manipulowania, Polski Związek Gimnastyczny nie był w stanie w ustalonym terminie spłacić zobowiązań finansowych, czego skutkiem jest zawieszenie przez EG. Sprowokowało to szereg negatywnych wywiadów, komentarzy i falę krytyki.

Najbardziej poszkodowani zostali zawodnicy oraz trenerzy. Z przykrością stwierdzamy, że jako Zarząd Główny nie stanęliśmy na wysokości zadania, aby zapobiec działaniom, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Zarząd Główny czując odpowiedzialność za ten stan rzeczy pragnie przeprosić oraz zapewnić, iż dołoży wszelkich starań, aby w trybie pilnym zlikwidować powstały dług, rozliczyć zobowiązania i tym samym umożliwić naszym zawodnikom start w Mistrzostwach Europy w kwietniu 2021.

Z dniem 31 grudnia 2020 roku z funkcji Prezesa PZG rezygnuje Pani Barbara Stanisławiszyn. Dla sporej części środowiska gimnastycznego był to podstawowy postulat warunkujący przywrócenie właściwego działania i zarządzania Związkiem. Rezygnacja Pani Barbary Stanisławiszyn staje się faktem. Główną przyczyną jest negatywna ocena jej działań, które doprowadziły do zadłużenia i zawieszenia Federacji. Biorąc odpowiedzialność za całokształt prac związanych z funkcjonowaniem Związku, jednocześnie dopatrujemy się nieprawidłowości w działaniu Pani Prezes. Składają się na to podejmowane w sposób jednoosobowy decyzje finansowe, podpisywanie niekorzystnych umów, stosowanie praktyk niezgodnych ze Statutem PZG oraz sprzecznych z „Kodeksem Dobrego Zarządzania”.

Zapowiedziana rezygnacja Pani Barbary Stanisławiszyn z funkcji Prezesa PZG otwiera dla Zarządu szansę podjęcia racjonalnych działań oraz wdrożenia planu naprawczego.
Informujemy, że Zarząd Główny, z dniem 01 stycznia 2021 roku, na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa PZG, powołał Pana Mariusza Wilińskiego oraz upoważnił Pana Piotra Kulbickiego do podpisywania dokumentacji z ramienia PZG.

Plan naprawczy, priorytety działania i sposoby ich realizacji

17 grudnia 2020 roku w Ministerstwie Sportu odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku w osobach: Mariusz Wiliński, Piotr Kulbicki i Aneta Orłowska z Panią Anną Krupką, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na spotkaniu przedstawiono i omówiono plan naprawczy oraz zarysowano plan działania na najbliższe miesiące (do przyszłorocznych wyborów). Zwróciliśmy się również z prośbą o udzielenie dotacji w wysokości 200 000 złotych na spłatę zobowiązania za sprzęt sportowy z EG. Jesteśmy wdzięczni Pani Minister za możliwość szybkiego spotkania i przedstawienia bieżących problemów Związku.

Najważniejsze zadania stojące przed Związkiem
 1. Spłata faktury dla European Gymnastics, w kwocie 160 000 euro – za sprzęt wykorzystany podczas Mistrzostw Europy. 30 września 2020 roku została uregulowana część zobowiązania w wysokości 10 000 euro. Ostateczna spłata zadłużenia musi zostać zrealizowana jak najszybciej, nie później jednak, jak do końca lutego 2021 roku. Priorytetowym i najważniejszym celem naszego działania jest odwieszenie PZG w prawach członka EG oraz udział naszych reprezentantów w Mistrzostwach Europy 2021.
 2. Spłata zadłużenia wobec Żeglugi Szczecińskiej – zgodnie z wypracowanym harmonogramem do dnia 31.03.2021 roku w wysokości 155 000 zł. Spłata dokonana zostanie z pozyskanych środków własnych.
 3. Spłata zadłużenia wobec Pani Prezes Barbary Stanisławiszyn w wysokości 37 000 zł. Zadłużenie będzie spłacane z oszczędności, jakie zamierzamy pozyskać z bieżącej działalności Związku oraz w miarę posiadanych środków.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie, zgodnie z podjętą uchwałą w kwietniu 2021 roku, Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów, które dokona wyboru nowych władz na kolejną kadencję.
 5. W przypadku zagrożenia terminu kwietniowych wyborów, związanych z stanem pandemii i zakazem organizacji tradycyjnych zgromadzeń, Zarząd zwoła w marcu 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (online) celem wprowadzenia zapisów w Statucie umożliwiających przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych.
Plan pozyskania środków:
 1. ze sprzedaży sprzętu z ME – 315 000 zł (ok. 20 grudnia powinna zostać wystawiona faktura przez PZG; wpłaty 315 000 zł spodziewamy się z końcem 2020 r. lub początkiem 2021 r.),
 2. z rozpisania pożyczki – 250 000 zł (pożyczki udzielą osoby związane z środowiskiem gimnastycznym, planujemy oprocentowanie pożyczki na poziomie 10% na okres 1-2 lat),
 3. za zgodą Ministerstwa z dotacji w wysokości 200 000 zł.

Razem ok. 765 000 zł – kwota ta pozwoli na rozliczenie się z EG.

Rozwiązania alternatywne

Zdajemy sobie sprawę z trudności stojącego przed Zarządem zadania. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, związanych np. ze sprzedażą sprzętu, opóźnieniami z zapłatą, brakiem dodatkowych środków z dotacji, zwiększymy kwotę pozyskiwanych funduszy od osób prywatnych (pożyczkodawców). Równocześnie będziemy zabiegali o przesunięcie środków przeznaczonych na spłatę Żeglugi Szczecińskiej – celem priorytetowej spłaty wobec EG.

Oprócz wyżej wymienionych działań czynimy starania o sprzedaż pozostałej części sprzętu wykorzystanego podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Europy w Szczecinie. Dzięki dobrym kontaktom działaczy prowadzimy obecnie rozmowy z Federacją Łotwy i Danii, które są wstępnie zainteresowane zakupem sprzętu. Wykaz sprzętu umieszczony jest na stronie internetowej PZG.

Kolejnym etapem działania, który zamierzamy wprowadzić od nowego roku, jest wdrożenie planu oszczędnościowego, dzięki któremu Związek powinien pozyskać oszczędności rzędu 40-50 tyś zł rocznie.

Celem głównym na najbliższe dni i miesiące pracy Zarządu Głównego Związku jest przede wszystkim wcielenie w życie programu naprawczego, którego podstawowym założeniem jest spłacenie zaciągniętych zobowiązań wobec wierzycieli oraz odwieszenie PZG w strukturach Europejskiej Federacji Gimnastycznej. Jako Zarząd pragniemy działać i przywrócić dobre imię Polskiemu Związkowi Gimnastycznemu. Nasze działania podyktowane są również chęcią naprawienia błędów Pani Prezes, zniwelowania zaistniałych w ostatnim czasie napięć na linii Zarząd Główny – Środowisko Gimnastyczne, poprawy wizerunku w mediach oraz przywróceniu właściwych relacji z partnerami PZG.

Nie możemy również pominąć aspektu sportowego. Dobro zawodników i trenerów, wbrew wygłaszanym w prasie i mediach społecznościowych opiniom, stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego właściwa organizacja pracy i przygotowanie planów na kolejny rok, umożliwiających kompleksowe zabezpieczenie procesu szkoleniowego to również podstawowy aspekt obecnego działania Zarządów poszczególnych Sekcji.

Liczymy na przychylność Środowiska Gimnastycznego oraz pomoc osób dobrej woli, które chciałyby wesprzeć w obecnej chwili nasze działania.

Zarząd Główny PZG

 

Oświadczenie Zarządu Głównego PZG (218 pobrań)

 

 

Komentarze są wyłączone.