Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Skokach na trampolinie i Skokach na ścieżce – Zmiana miejsca zawodów
25 listopada 2020
Konkursu na Trenera Głównego gimnastyki sportowej kobiet na lata 2021 – 2024
30 listopada 2020

List otwarty do całego środowiska sportów gimnastycznych w Polsce

Polski Związek Gimnastyczny na prośbę Sekretarza Komisji Rewizyjnej przesyła otwarty list i wniosek dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów celem odwołania Prezesa PZG i Zarządu Głównego.

List otwarty do całego środowiska sportów gimnastycznych w Polsce (592 pobrania)

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Gimnastycznego (298 pobrań)

Podpisy członków zwyczajnych stanowiący załącznik nr 2 proszę przysyłać na adres e-mailowy Sekretarza Komisji Rewizyjnej – s.kardaszewski@gmail.com

Komentarze są wyłączone.