Wyjaśnienie dot. zawieszenia Polskiego Związku Gimnastycznego w prawach członka Europejskiej Federacji
12 listopada 2020
DMP i IMP juniorek w gimnastyce artystycznej
23 listopada 2020

Regulamin konkursu na Trenera Głównego gimnastyki sportowej kobiet na lata 2021 – 2024

Termin rozpoczęcia pracy – od 02.01.2021 r.

Wymagania stawiane wobec kandydata:

1. Minimum średnie wykształcenie,
2. Tytuł instruktora lub trenera co najmniej II klasy w gimnastyce sportowej,
3. Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy trenerskiej,
4. Koncepcja pracy szkoleniowej z Kadrą Narodową seniorek i juniorek na lata 2021 – 2024 ze szczególnym uwzględnieniem n/w aspektów
a) Koncepcja centralnego szkolenia KNS i KNJ w ramach Ośrodka Sportowego PZG
b) Skład kadry szkoleniowej i osób wspomagających w ramach OS PZG
c) Koncepcja współpracy z klubami gimnastycznymi, posiadającymi zawodniczki KN seniorek i juniorek szkolonych poza OS PZG na bazie szkolenia klubowego
d) Perspektywa osiągnięcia wyniku sportowego w cyklu olimpijskim 2021 – 2024

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. Zgłoszenie do konkursu;
2. Życiorys (cv);
3. Odpis dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata;
4. Informację o najważniejszych osiągnięciach trenerskich;
5. Koncepcję pracy szkoleniowej na lata 2020 – 2024;
6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2020 r.
Spotkanie z kandydatami i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 grudnia 2020 r. w siedzibie Polskiego Związku Gimnastycznego na ul. Ratuszowej 11. Godzina spotkania zostanie podana kandydatom drogą mailową.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć pocztą, osobiście lub e-mailowo za pomocą skanów.

Kontakt: +48 794 408 565, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.

Regulamin konkursu na Trenera Głównego gimnastyki sportowej kobiet na lata 2021 – 2024 (171 pobrań)

 

Komentarze są wyłączone.