XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Lubelskie 2020 – Gimnastyka artystyczna
9 listopada 2020
Regulamin konkursu na Trenera Głównego gimnastyki sportowej kobiet na lata 2021 – 2024
13 listopada 2020

Wyjaśnienie dot. zawieszenia Polskiego Związku Gimnastycznego w prawach członka Europejskiej Federacji

Zarząd PZG przedstawia wyjaśnienie dot. zawieszenia Polskiego Związku Gimnastycznego w prawach członka Europejskiej Federacji.

Stanowisko zostało wysłane do europejskich federacji, natomiast w dniu 18.11.2020 zostanie przedstawione przez Panią Barbarę Stanisławiszyn na Kongresie EG.


Wyjaśnienie

Dotyczy: Decyzji Komitetu Wykonawczego Europejskiej Gimnastyki o zawieszeniu Polskiego Związku Gimnastycznego w prawach członka, z powodu nie wywiązania się ze zobowiązań finansowych dotyczących Mistrzostw Europy Seniorów w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn w Szczecinie.

Działania organizacyjne związane z Mistrzostwami Europy w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn w Szczecinie w roku 2019, od samego początku napotykały na wiele trudności. Przy współpracy z władzami Miasta Szczecina udawało się je rozwiązywać na bieżąco.

Miasto przejęło na siebie większość zadań organizacyjnych oraz wpłat kontraktowych na rzecz Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG), które związane były z prawem do organizacji tej imprezy. Polski Związek Gimnastyczny natomiast odpowiadał za wyposażenie obiektów treningowych oraz hali zawodów w specjalistyczny sprzęt gimnastyczny.

Do naszych zadań należało między innymi: zabezpieczenie i przewiezienie podium, na którym ustawione były wszystkie przyrządy, zabezpieczenie sześciu kompletów sprzętu oraz ich transport przed i po zakończonych zawodach.

W trakcie realizacji przygotowań do Mistrzostw, Związek nasz informowany był o kolejnych wymaganiach wcześniej nie sygnalizowanych. Generowały one coraz większe trudności w realizacji zobowiązań, a dotyczyły głównie obszaru zabezpieczenia sprzętu na tę imprezę. Największe problemy pojawiły się w połowie 2018 roku. Wówczas okazało się, że jest już za późno na podjęcie decyzji o ewentualnej rezygnacji z organizacji tego wydarzenia, ponieważ miasto Szczecin wniosło już stosowne, terminowe opłaty na rzecz UEG, które dookreślone były w terminarzu Kontraktu.

Na początku roku 2019, UEG zaproponowała naszemu Związkowi pomoc finansową w formie udzielenia pożyczki na zakup brakującego nam sprzętu, w wysokości 170 tysięcy Euro. Umowa pożyczki została podpisana w dniu 21 marca 2019 roku.

Na jej podstawie, Związek miał, za pośrednictwem firmy „POLSKOK”, zakupić brakujący sprzęt w firmie „SPIETH”. Taka transakcja została zapisana w umowie pożyczki. Jednak po Mistrzostwach okazało się, że UEG wpłaciła całą kwotę bezpośrednio do firmy „SPIETH”. Nasz Związek natomiast, nie otrzymał żadnego dokumentu mówiącego o tym, że to Związek zakupił sprzęt za udzielony kredyt, a tym samym jest jego właścicielem. Firma „SPIETH” fakturę zakupu wystawiła UEG. Brak jakiegokolwiek dokumentu uniemożliwił Związkowi jego odsprzedaż, celem pozyskania środków na spłatę kredytu wobec Unii Gimnastycznej. W tym stanie rzeczy, w naszym rozumieniu, faktycznym właścicielem sprzętu była więc UEG.

W roku 2019 uzyskaliśmy z naszego ministerstwa środki finansowe, którymi mogliśmy częściowo spłacić zadłużenie, jednak brak faktury za sprzęt, wystawionej na naszą federację spowodował konieczność zwrotu środków do budżetu państwa.

Wielokrotnie w korespondencji, w rozmowach telefonicznych oraz w rozmowach bezpośrednich (na kongresie w Sofii), wyjaśnialiśmy i prosiliśmy o dokument uprawniający nasz Związek do sprzedaży sprzętu. Nie rozumiemy dlaczego niemożliwym było uzyskanie przez nas od UEG takiego dokumentu.

Bez faktury za zakup sprzętu lub bez dokumentu uprawniającego nas do jego odsprzedaży, nie mogliśmy pozyskać jakichkolwiek środków finansowych ze strony budżetu naszego państwa, albowiem w opinii prawników naszego Ministerstwa Sportu na ten moment, właścicielem tegoż sprzętu była Unia Gimnastyczna, a nie nasz Związek i bez zgody właściciela, Związek nie mógł podejmować żadnej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Po długim czasie, zgoda na sprzedaż sprzętu została przekazana Związkowi w marcu 2020 roku, w formie informacji e-mail, a nie w formie dokumentu.
Po wielu interwencjach z naszej strony otrzymaliśmy dokument, który był rachunkiem na kwotę 170 tysięcy Euro. Stało się to w czerwcu 2020 roku. Jednak było to zbyt późno. Pomimo wielu starań, nie udało nam się otrzymać ponownej pomocy ze strony Ministerstwa Sportu.

Faktem jest, że przez okres blisko dwóch lat, w których nie mogliśmy doprosić się potrzebnego dokumentu ze strony UEG, cały zakupiony sprzęt zdeponowany jest w Polsce, a znaczne koszty jego magazynowania obciążają budżet naszego Związku.

Podkreślamy z całą mocą, że nigdy nie działaliśmy w kierunku uchylenia się od realizacji zawartej umowy.

Mając świadomość, że zobowiązania finansowe należy spłacać, po otrzymaniu z EG dokumentu, o którym mowa powyżej, udało nam się znaleźć kontrahenta na zakup części sprzętu. Realizacja kontraktu jest obecnie w końcowej fazie. Uzyskane z niego środki finansowe będą niezwłocznie przekazane do EG.

W świetle wszystkich opisanych zdarzeń, w naszym przekonaniu, błędy popełnione zostały po obu stronach.

Komunikat o zawieszeniu naszej Federacji w prawach członka EG, jest dla nas bardzo bolesną i przykrą informacją. Z pewnością decyzja ta spowoduje kolejne trudności i komplikacje, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w pozyskaniu środków finansowych na bieżącą działalność, a także utrudni pozyskiwanie dodatkowych funduszy z budżetu Państwa na spłatę zadłużenia.

Zapewniamy, że nie odstąpimy od realizacji podjętych zobowiązań. Prosimy jedynie, i aż, o szczere zrozumienie i przeanalizowanie wszystkich trudności, które spowodowały tę sytuację.

Ze sportowym pozdrowieniem
Barbara Stanisławiszyn – Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego

Komentarze są wyłączone.