Kondolencje
1 września 2020
Reprezentacja gimnastyki sportowej kobiet weźmie udział w Pucharze Świata
2 października 2020

System Sportu Młodzieżowego – Informacje o zgłoszeniach do zawodów

W związku z wprowadzeniem nowych zasad do Systemu Sportu Młodzieżowego, Polski Związek Gimnastyczny informuje, że zawodnicy biorący w udział w MMM powinni posiadać aktywną licencję PZG.

Organizatorzy imprez sportowych na każdym szczeblu współzawodnictwa SSM są zobowiązani do nadsyłania komunikatów końcowych z zawodów do Biura PZG (licencje@pzg.pl) w ciągu 14 dni od ich zakończenia.

Komunikat końcowy powinien zawierać poniższe informacje:

  • nazwiska i imiona zawodników
  • rok urodzenia zawodników
  • nazwy klubów (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń)
  • Województwo
  • PESEL (wymóg regulaminowy od roku 2019)

W przypadku konkurencji drużynowych konieczne jest podanie imiennych składów startujących zespołów (drużyn), wraz z rokiem urodzenia każdego z zawodników

Prosimy zatem, aby wszystkie zgłoszenia do MMM odbywały się przez system PZG. Przyspieszy to wprowadzanie danych przez Biuro PZG do systemu i pozwoli na uniknięcie błędnego podziału punktów.

Wyniki klasyfikacji SSM dostępne są na stronie: https://ssm.insp.waw.pl

Komentarze są wyłączone.