Zmiana terminu Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego
19 sierpnia 2020
Kondolencje
1 września 2020

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenia Delegatów PZG

Szanowni Członkowie, działając na podstawie §21 pkt. 2 Statutu Polskiego Związku Gimnastycznego w załączeniu przesyłam materiały będące przedmiotem obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (godz. 18:00 – w pierwszym terminie, godz. 18:15 – w drugim terminie), tj:

Jednocześnie informuję, że Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZG zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – na platformie https://clickmeeting.com.

W celu wzięcia udziału w obradach w wyżej wskazanym trybie, uprzejmie proszę o przekazanie do dnia 10.09.2020 r. adresów e-mail Delegatów na adres: kontakt@pzg.pl .

We wiadomości zwrotnej Delegaci otrzymają link z zaproszeniem do wydarzenia wraz z informacjami o metodzie logowania, sposobie udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposobie wykonywania prawa głosu.

Komentarze są wyłączone.