Pismo Prezes Barbary Stanisławiszyn
15 maja 2020
Stanowisko Zarządu Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn
25 maja 2020

Od 18 maja 2020 roku będzie można korzystać z hal i sal sportowych

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że w związku z tym, iż od 18 maja 2020 roku będzie można korzystać z hal i sal sportowych również tych znajdujących się przy szkołach.

Pełna odpowiedzialność za przygotowanie obiektu wg poniższych zasad (opracowany przez Ministerstwo Sportu) spoczywa na podmiocie uprawnionym do udostępnienia obiektu.

  1. Podmiot ma obowiązek weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu wg norm opracowanych przez Ministerstwo Sportu – normy te można znaleźć na stronie Ministerstwa 
  2. Obiekt może być udostępniony z wyłączeniem możliwości korzystania z szatni, węzła sanitarnego poza WC.
  3. Należy zabezpieczyć osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji sprzętu oraz rąk.
  4. Zobowiązuje się podmiot do dezynfekcji urządzeń, sprzętu sportowego po każdym jego użyciu i każdej grupie korzystającej. W tym celu ogłasza się półgodzinne przerwy między zajęciami poszczególnych grup.
  5. Należy zabezpieczyć 15-minutowe odstępy między wchodzącymi a wychodzącymi osobami tak aby uniknąć bezpośredniego kontaktu i umożliwić zachowanie dystansu.
  6. W trakcie zajęć na halach i salach sportowych należy także przestrzegać zasady 2-metrowej odległości między ćwiczącymi.
  7. Na obiektach zamkniętych nie ma konieczności zakrywania ust i nosa maseczką.

Komentarze są wyłączone.