Procedura wnioskowania o licencje klubów, zawodników, trenerów i sędziów PZG
4 stycznia 2019
The World Games – Zawodnik roku 2018
14 stycznia 2019

Procedura wnioskowania o licencje Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej dla zawodniczek i zawodników PZG

Procedura wnioskowania o licencje Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej dla zawodniczek i zawodników Polskiego Związku Gimnastycznego

Procedura wnioskowania o licencję FIG- pierwszy raz

Zgodnie regulaminem technicznym Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, każda zawodniczka i zawodnik biorący udział w imprezach sportowych objętych kalendarzem FIG ma obowiązek posiadać licencję zawodnika FIG. System licencji obejmuje zarówno kategorię seniorów jak i juniorów. Przyznanie lub przedłużenie licencji FIG wiąże się ze spełnieniem wymogów formalnych i opłaceniem licencji. Opłatą obciążany jest klub do którego należy zawodnik (200 zł od zawodnika). Po dokonaniu płatności licencja ważna jest dwa lata. Procedura aplikacji o licencję FIG składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności należy przesłać wymagane dokumenty do PZG na adres email podany poniżej. Następnie- po akceptacji danych przez PZG i FIG zawodnik otrzymuje wniosek wygenerowany przez FIG, który należy sprawdzić, podpisać i odesłać tradycyjną pocztą na adres biura PZG.

Etap I:

Na adres email licencje@pzg.pl należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz obowiązkowy kandydata
 • Certyfikat ALPHA
 • wypełnioną ankietę dodatkowa
 • skan paszportu  (zeskanowane skanerem) w formacie jpg
 • kolorowe zdjęcie paszportowe (proporcje: 35 x 45, rozdzielczość: minimum 300dpi)
 • potwierdzenie wpłaty na konto PZG- 200 zł

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (kontakt na dole strony). Proszę pamiętać o zachowaniu dużej rozdzielczości przesyłanych elektronicznie skanów zdjęć i paszportów. Przy braku odpowiedniej rozdzielczości i jakości zdjęcia wniosek o licencję może zostać odrzucony.

Etap II:

Po dostarczeniu dokumentów następuje ich weryfikacja przez PZG, a następnie przez FIG. Po wstępnej weryfikacji zawodnicy otrzymają na podany w formularzu adres email wypełniony wniosek licencyjny, który należy sprawdzić, wydrukować, podpisać i wysłać tradycyjną pocztą na adres biura PZG.

Uwaga: Dla osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowo podpis prawnego opiekuna.

Od 01.01.2019 r. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG) wymaga przesłania certyfikatu ALPHA, który można uzyskać logując się na stronie https://adel.wada-ama.org/pl, i zaliczając test.
Certyfikat ALPHA uzyskany po zaliczeniu testu należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym.
Przypominam również, że koszt licencji wynosi 200 zł, które należy wpłacić na konto Polskiego Związku Gimnastycznego. Bez wpłaty procedura przesłania pełnej dokumentacji do FIG zostanie wstrzymana. Licencja ważna jest dwa lata od momentu akceptacji pełnej dokumentacji przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną. Informacje o przyznanych licencjach oraz ich datę ważności należy sprawdzić samemu na stronie internetowej FIGu w dziale: Licencje FIG. W przypadku braku ważnej licencji w terminie jednego miesiąca od czasu wysłania podpisanego wniosku do PZG prosimy o kontakt. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że licencja FIG ważna jest tylko z paszportem, który został użyty w procesie ubiegania się o licencję. W przypadku zmiany dokumentu (z powodu utraty ważności, zgubienia itp) należy jak najszybciej uaktualnić dane, czyli przesłać do PZG skan nowego paszportu. Niedopełnienie tej procedury będzie skutkować utratą ważności licencji FIG i tym samym zawodnik może zostać nie dopuszczony do startu na zawodach międzynarodowych ujętych w kalendarzu FIG. W takim przypadku wszystkie koszty wyjazdu zawodnika w reprezentacji pokrywać będzie klub do którego należy zawodnik. Z uwagi zaostrzenie procedury kwalifikacji zdjęć do licencji FIG przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną prosimy o zwrócenie uwagi na jakość przesłanych zdjęć. Zdjęcie powinno spełniać podane niżej parametry:

 • musi być kolorowe
 • bez użycia filtrów, zamiany kolorów lub zamazań
 • musi zawierać zdjęcie głowy i ramion
 • pionowe, portretowe
 • zrobiona „na wprost”
 • bez kapelusza albo okularów
 • format jpg albo png
 • minimum 300 x 380 pikseli z rozdzielczością minimum 150 dpi

W przypadku problemów lub pytań proszę o bezpośredni kontakt: Katarzyna Zabierowska email: licencje@pzg.pl tel. 570 990 303


Procedura przedłużenia ważności licencji FIG

Ważność licencji FIG wynosi dwa lata. Obowiązek pilnowania daty ważności spoczywa na zawodniku. Można ją sprawdzić na stronach Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej pod adresem . O przedłużenie ważności licencji należy wnioskować najwcześniej 6 miesięcy przed datą ważności, a najpóźniej 2 miesiące przed datą wygaśnięcia licencji. Niedotrzymanie terminu przedłużenia licencji może wiązać się z brakiem ważności licencji, a tym samym wszystkimi konsekwencjami z ty związanymi. Procedura odnowienia o licencję FIG składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności należy przesłać wymagane dokumenty do PZG na adres email podany poniżej. Następnie- po akceptacji danych przez PZG i FIG zawodnik otrzymuje wniosek wygenerowany przez FIG, który należy sprawdzić, podpisać i odesłać tradycyjną pocztą na adres biura PZG.

Etap I:
Na adres email licencje@pzg.pl należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • skan aktualnego paszportu w formacie jpg(obowiązkowo)
 • potwierdzenie wpłaty na konto PZG- 200 zł (obowiązkowo)
 • Certyfikat ALPHA
Dodatkowo można przesłać do aktualizacji następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz obowiązkowy kandydata
 • wypełnioną ankietę dodatkowa
 • kolorowe zdjęcie paszportowe (proporcje: 35 x 45, rozdzielczość: minimum 300dpi)

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (kontakt na dole strony). Proszę pamiętać o zachowaniu dużej rozdzielczości przesyłanych elektronicznie skanów zdjęć i paszportów. Przy braku odpowiedniej rozdzielczości i jakości zdjęcia nie zostanie ono zaktualizowane. Po dostarczeniu dokumentów następuje ich weryfikacja przez PZG, a następnie przez FIG. Po wstępnej weryfikacji zawodnicy otrzymają na podany w formularzu adres email wypełniony wniosek licencyjny, który należy sprawdzić, wydrukować, podpisać i wysłać tradycyjną pocztą na adres biura PZG.

Uwaga: Dla osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowo podpis prawnego opiekuna.

Przypominam również, że koszt odnowienia licencji wynosi 200 zł, które należy wpłacić na konto Polskiego Związku Gimnastycznego. Bez wpłaty procedura przesłania pełnej dokumentacji do FIG zostanie wstrzymana. Licencja ważna jest dwa lata od momentu akceptacji pełnej dokumentacji przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną.

Przypominamy, że obowiązek pilnowania daty ważności licencji FIG spoczywa na zawodniku. W przypadku braku ważności licencji FIG, koszty wyjazdu zawodnika w reprezentacji pokrywać będzie klub do którego należy zawodnik.

Od 01.01.2019 r. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG) wymaga przesłania certyfikatu ALPHA, który można uzyskać logując się na stronie https://adel.wada-ama.org/pl, i zaliczając test. Certyfikat ALPHA uzyskany po zaliczeniu testu  należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym o odnowienie Licencji FIG.

W przypadku problemów lub pytań proszę o bezpośredni kontakt: Katarzyna Zabierowska email: licencje@pzg.pl tel. 570 990 303


Pliki do pobrania:

Komentarze są wyłączone.