Międzynarodowy Turniej w Lizbonie – Zaproszenie
3 stycznia 2019
Procedura wnioskowania o licencje Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej dla zawodniczek i zawodników PZG
10 stycznia 2019

Procedura wnioskowania o licencje klubów, zawodników, trenerów i sędziów PZG

Procedura wnioskowania o licencje klubów, zawodników, trenerów i sędziów Polskiego Związku Gimnastycznego

Polski Związek Gimnastyczny nadaje licencje klubowe, zawodnicze, trenerskie i sędziowskie uprawniające do uczestnictwa w systemie sportu gimnastycznego w Polsce.

Do wnioskowania o poszczególne licencje należy spełnić następujące formalności.

Od 2018 roku wszystkie dokumenty podbite i podpisane należy ZESKANOWANE przesłać POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ w formacie .pdf na adres licencje@pzg.pl.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku należy przesłać w oryginale pocztą na adres Biuro PZG, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.
Należy zwrócić uwagę na jakość przesyłanych dokumentów. Muszą być to kopie wyraźne i czytelne, żeby można było bez problemów odczytać wszystko co znajduje się na dokumencie. W przypadku niedostatecznej jakości kopii dokumentu, procedura zostanie wstrzymana, a klub będzie proszony o ponowne zeskanowanie i przesłanie dokumentu.

Oryginały dokumentów powinny być archiwizowane w klubie i w przypadku kontroli klub ma obowiązek je udostępnić.

Przypominamy, że w pierwszej kolejności należy otrzymać licencję klubową, czyli spełnić wszystkie formalności związane z przyznaniem licencji klubowej. Po przyznaniu licencji klubowej na danym rok można wnioskować o licencje zawodników, trenerów i sędziów.

Spełnienie wszystkich formalności i  akceptacja w systemie elektronicznym (przez pracownika Biura PZG)  jest równoznaczna z przyznaniem i lub przedłużeniem licencji.

 • W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych od roku 2019  w celu przedłużenia/nadania licencji będą wymagane poniższe dokumenty:


Uchwała nr 50 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich (877 pobrań)

 


Licencja klubowa:

Kluby, aby otrzymać licencję klubową PZG na bieżący rok, a tym samym rejestrować swoich zawodników oraz przedłużać im licencję muszą przesłać elektronicznie do PZG następujące dokumenty:

 


Licencje zawodnicze:

Wszystkie w/w dokumenty muszą być dostarczone do biura PZG w oryginale. Złożenie powyższych oświadczeń jest jednorazowe i obowiązuje do czasu zmiany przepisów lub odwołania wyrażonej zgody.

 • Wypełniony (z przyklejonym zdjęciem), podpisany oraz opieczętowany przez klub wniosek o przyznanie licencji zawodnika
  Wniosek o przyznanie licencji zawodnika - Wersja edytowalna (doc) (3459 pobrań)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego
 • Pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w przypadku osoby niepełnoletniej (zgoda jest częścią wniosku o przyznanie licencji zawodnika)
 • Potwierdzenie wpłaty za licencję (50 zł. przedłużenie, 60 zł – nowa)
  • Przy przedłużeniu licencji, zawodników umieszczamy na liście zbiorczej, (którą wypełnia klub) ze wskazaniem dyscypliny wiodącej
 • Wprowadzenie danych zawodników w system elektroniczny PZG
 • Dokumenty o licencje zawodnicze składa klub, do którego przynależy zawodnik.


Licencje trenerskie


Licencje sędziowskie


Uchwała nr 50 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich (877 pobrań)


Komentarze są wyłączone.