Komunikat Zarządu Sekcji Gimnastyki sportowej kobiet
30 sierpnia 2018
Mistrzostwa Świata w Gimnastyce artystycznej
15 września 2018

Instruktor sportu – Gimnastyka sportowa

 • Kurs ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu techniki wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, metodyki nauczania i asekuracji, przydatnych do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć z gimnastyki sportowej.

  Kurs jest honorowany przez Polski Związek Gimnastyczny!

  Krakowskie Centrum Kultury Fizycznej w porozumieniu z Polskim Związkiem Gimnastycznym organizuje część specjalistyczną kursu na Instruktora Sportu w Gimnastyce Sportowej.

  Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu, absolwenci otrzymują uprawnienia Instruktora Sportu w Gimnastyce Sportowej honorowane przez Polski Związek Gimnastyczny, co umożliwia pracę również w klubach Polskiego Związku Gimnastycznego i współzawodnictwie prowadzonym przez PZG.

  Kursant powinien:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie (wymagane dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe),
 • posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu,
 • dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktorskim (w dniu rozpoczęcia kursu),
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu gimnastyki sportowej,
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka,
 • przedstawić oświadczenie o niekaralności,
 • posiadać dowód wpłaty całej kwoty za kurs przed jego rozpoczęciem (możliwość wpłaty w II dogodnych ratach).

  Szczegóły kursu:

  Część specjalistyczna

  1.       Wykłady, teoria i ćwiczenia praktyczne.
  2.       Praca własna kursanta i samokształcenie – obejmuje przyswojenie wskazanej literatury specjalistycznej.

  Ramowy program kursu:

 • Rys historyczny gimnastyki sportowej.
 • Gry i zabawy ruchowe w gimnastyce sportowej.
 • Nabór i selekcja w gimnastyce sportowej.
 • Kształtowanie zdolności motorycznych.
 • Metodyka nauczania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Ochrona i asekuracja.
 • Zawody sportowe – sędziowanie.

Zasady prowadzenia zajęć/treningów z gimnastyki sportowej.

Szczegółowy program kursu zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach.

Uprawnienia po kursie:

Kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu – specjalność Gimnastyka Sportowa, co jest równoznaczne z uprawnieniami zawodowymi do pracy zarobkowej zgodnie z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dodatkowo kursant otrzymuje (po okazaniu tzw. części ogólnej*) Certyfikat Instruktorski w języku angielskim ważny w UE oraz Certyfikat Polskiego Związku Gimnastycznego.

*z części ogólnej zwolnieni są studenci (od II roku studiów I stopnia) i absolwenci kierunków: I i II stopnia Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii i Turystyki oraz osoby posiadające już część ogólną (będące już instruktorami innych dyscyplin).

Osoby nie posiadające tzw. części ogólnej – możliwość odbycia kursu w czasie kursu instruktora Gimnastyki Sportowej lub wcześniej (w formie e-learning) – dodatkowa opłata 350 zł.
Dokumenty zostaną wystawione w 2-3 tyg. po zdanym egzaminie.
Legitymacja uprawnia do pracy w charakterze w/w instruktora i honorowana jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Cena kursu:
Część specjalistyczna 1250,00 PLN

Terminy zjazdów:
I) 13-14 października 2018 r. – godz. 13.00 do 20.00
II) 20-21 października 2018 r. – godz. 13.00 do 20.00
III) 27-28 października 2018 r. – godz. 13.00 do 20.00
Egzamin: 28 października 2018 r.

Zgłoszenia na kurs
Należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktorgimnastyki@gmail.com  do dnia 5 października 2018 r. oraz dokonać przelewu zaliczki* w wysokości 200 zł w ramach potwierdzenia udziału w kursie lub przelać kwotę za kurs (możliwość wpłaty w II ratach) – w tytule wpisując: „Instruktor Gimnastyki Sportowej miesiąc (np. czerwiec) Nazwisko i Imię”

*Prosimy nie dokonywać wpłat bez wcześniejszego potwierdzenia rezerwacji z naszej strony.
Dane do przelewu:

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 19 1050 1445 1000 0092 1608 1738
Nazwa odbiorcy: Krakowskie Centrum Kultury Fizycznej
Tytuł przelewu: Instruktor Gimnastyki Sportowej (np.maj), Nazwisko i Imię

Miejsce kursu:

Nowa Hala – sala gimnastyczna
TS Wisła Kraków
ul. Reymonta 22
30-059 Kraków

Prowadzący:

dr Krystyna Kapik-Gruca
Doktor nauk o kulturze fizycznej, starszy wykładowca w Instytucie Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – w Zakładzie Gimnastyki i Tańca. Posiada uprawnienia sędziny związkowej oraz tytuł trenera klasy I w gimnastyce sportowej. Przez 13 lat uprawiała gimnastykę sportową, zdobywając klasę mistrzowską, wielokrotna medalistka Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski, reprezentantka Kadry Narodowej. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych Konferencji Naukowych.

mgr Mariola Frandofert
Trener gimnastyki TS Wisła, sędzina zawodów gimnastycznych z ramienia Polskiego Związku Gimnastycznego. Od 1968r związana jest z gimnastyką sportową. Początkowo jako zawodniczka – do 1976r, a obecnie jako trener tej trudnej dyscypliny sportowej. Od 1982 – 1984 roku zdobywała pierwsze szlify trenerskie w sekcji gimnastycznej krakowskiej „Wisły”. Od 1996r jest członkiem Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Gimnastyki, a od 2005r również członkiem Komisji Metodyczno – Szkoleniowej.

oraz kierunkowi wykładowcy.

Komentarze są wyłączone.