FIG Rhythmic Stars
28 maja 2018
Mistrzostwa Europy w Gimnastyce artystycznej
3 czerwca 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG

Szanowni Delegaci,

W związku z pozbawieniem z mocy prawa funkcji publicznej (członkostwa w Zarządzie PZG) w odniesieniu do Pani Barbary Stanisławiszyn Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego, na podstawie § 26 ust. 2  pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Gimnastycznego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w celu stwierdzenia wygaśnięcia funkcji publicznej i wyboru Prezesa Zarządu PZG.

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 29.06.2018 r. (piątek) w Gdańsku o godz. 21.15 w pierwszym terminie i godz.21.45 w drugim terminie. Zgodnie z podjętą przez Zarząd PZG Uchwałą nr 40.

Materiały na WSZD zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Zgłoszenia kandydatów wraz z pisemna zgodą kandydata proszę przysyłać do dnia 29 maja 2018 r. drogą elektroniczną na kontakt@pzg.pl lub poczta na adres biura, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.
Ilość przyznanych mandatów jest taka sama jak przy ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

W załączeniu pismo wyjaśniające zaistniałą sytuację.

 

Komentarze są wyłączone.