Nadzieje Olimpijskie
2 listopada 2017
Szkolenie kadry trenerskiej we wszystkich dyscyplinach gimnastycznych
7 listopada 2017

Kurs na instruktora sportu w Akrobatyce i Trampolinie

Akrobatyka sportowa i Skoki na trampolinie i ścieżce

Uwaga! Zgłoszenia  do dnia 10 listopada 2017 r.  – Karta zgłoszenia na kurs instruktora sportu (403 pobrania)

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze we współpracy z Polskim Związkiem Gimnastycznym planuje zorganizować część specjalistyczną kursu na instruktora sportu w Akrobatyce sportowej i instruktora sportu w Skokach na trampolinie.
Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy z zawodnikami na każdym etapie szkolenia sportowego poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności do programowania i prowadzenia treningów ćwiczeń zespołowych, skoków na trampolinie.
Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminów absolwenci otrzymają uprawnienie instruktora sportu w danej dyscyplinie (akrobatyka sportowa lub skoki na trampolinie) honorowane przez Polski Związek Gimnastyczny i tym samym uprawnienia do pracy w klubach Polskiego Związku Gimnastycznego i uczestnictwie we współzawodnictwie prowadzonym przez PZG.
Wymagania wobec kandydata na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • posiadane co najmniej wykształcenie średnie,
  • ukończona cześć ogólna kursu na instruktora sportu, ukończone studia wyższe lub licencjackie z wychowania fizycznego bądź sportu lub uprawnienia instruktora sportu
    w innej dyscyplinie,
  • wykazanie się działalnością w sporcie gimnastycznym ( kariera zawodnicza, klub, dyscyplina),
  • oświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające uczestniczenie w kursie,

Istnieje możliwość odbycia części ogólnej kursu instruktora sportu podczas trwania części specjalistycznej.

Czas trwania: 120 godzin w zjazdach weekendowych (sobota, niedziela) czyli ok. 6-7 zjazdów weekendowych + pobyt 4-5 dniowy.

Przewidywany koszt: ok.1300 zł.- opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach, (I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca roku 2017 r.) na konto organizatora po zakwalifikowaniu na kurs. Ostateczna cena kursu podana zostanie po zakończeniu rekrutacji.
Przy zapisie obowiązuje wpisowe 50 zł na konto PZG – 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051

Forma zaliczenia – uczestnictwo w zajęciach oraz egzamin teoretyczny i praktyczny.

Miejsce – Hala MOSiR w Zielonej Górze.

Termin rozpoczęcia: kurs rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Zgłoszenia:
Kartę zgłoszenia na kurs (załącznik) można wysyłać na adres e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl do dnia 31 października 2017.

Karta zgłoszenia na kurs instruktora sportu (403 pobrania)

 

Organizator :
Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej
e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
tel: 603868930

Komentarze są wyłączone.