Konkurs na organizację Mistrzostwa Polski w Sportach Gimnastycznych – 3 Festiwal Sportów Gimnastycznych
11 września 2017
MPJ i MMP – Powołanie sędziów (Aktualizacja)
13 września 2017

Konkurs na stanowisko Trenera Kadry Juniorów w Sekcji Gimnastyki sportowej kobiet

Polski Związek Gimnastyczny ogłasza konkurs na stanowisko Trenera Kadry Juniorów w Sekcji Gimnastyki Sportowej Kobiet.

Termin rozpoczęcia pracy – od 01.01.2018 r.

Wymagania stawiane wobec kandydata:
– ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne,
– dyplom instruktora / trenera gimnastyki sportowej,
– wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej (min. 10),
– plan szkoleniowy juniorów na lata 2018 – 2020,

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. zgłoszenie do konkursu;
2. życiorys (cv);
3. odpis dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata;
4. informację o osiągnięciach trenerskich;
5. plan szkoleniowy juniorów na lata 2018 – 2020;
6. kserokopia aktualnej licencji PZG;
7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert upływa 03 listopada 2017 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć pocztą, osobiście lub mailowo.
Kontakt: +48 570 990 303; Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa; kontakt@pzg.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 05 listopada 2017 r.

Komentarze są wyłączone.