Zgrupowanie Kadry Narodowej seniorek i juniorek w Gimnastyce sportowej kobiet
25 sierpnia 2017
35 Mistrzostwa Świata w Gimnastyce artystycznej
3 września 2017

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie, Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej

Komunikat organizacyjny nr 2

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej,
Skokach na Trampolinie i Ścieżce
15-17 września 2017

1. Organizator:
– Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” Biała Podlaska
– Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, lok. 54; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa FAWF, 21-500 Biała Podlaska, ul. Marusarza 8

3. Opisy układów – ćwiczenia zespołowe:
Opisy układów należy przesłać do dnia 08.09.2017 na adres: licencje@pzg.pl

4. Opłata regulaminowa:
Kluby są zobowiązane do opłaty regulaminowej do organizatora:
AKROBATYKA SPORTOWA – MPJ – 300 zł.
SKOKI NA TRAMPOLINIE – MPJ i MMP – 300 zł.
SKOKI NA ŚCIEŻCE – MPJ – 300 zł.

Regulaminowa opłata, o której mowa powyżej, wnoszona jest przy akredytacji uczestników do zawodów. Niedokonanie opłaty przez klub, skutkuje brakiem możliwości udziału zawodników tego klubu w zawodach.

Koszty podróży dla sędziów powoływanych na zawody są zwracane na podstawie przedstawionego biletu II klasa pociąg pośpieszny i nie ma zwrotu za przejazd samochodem.
(Uchwala nr 17 Zarządu PZG z 23.04.2017 r.)

Komentarze są wyłączone.