Puchar Świata w Mińsku
7 sierpnia 2017
Challenge Cup w Kazaniu
14 sierpnia 2017

Oświadczenie i List gratulacyjny Trenera Kadry Narodowej Gimnastyki sportowej mężczyzn

Gdańsk dn. 29.07.2017 r.

Oświadczenie / Opinia

W dniu 27.07.2017 r. na stronie Polskiego Związku Gimnastycznego ukazała się informacja o wyjeździe polskiej Reprezentacji GSM na letnią Uniwersjadę – Tajpej 2017.
Bezpośrednią opiekę i nadzór nad Członkami Kadry Narodowej Seniorów sprawuje Trener Główny Kadry. W związku z powyższym zadziwiającym jest, że fakt udziału oraz samych przygotowań nie był konsultowany z osobą bezpośrednio nadzorującą przygotowania zawodników do najważniejszych imprez światowych.
W przygotowanym kalendarzu imprez na rok 2017 opracowanym przez Trenerów Kadry Seniorów nie uwzględniono udziału polskiej męskiej Reprezentacji w w/w imprezie. Tegoroczna Uniwersjada staje w konflikcie z planami przygotowań w kontekście przyszłorocznych Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata, które będą niezmiernie istotne dla przyszłości męskiej gimnastyki. Ze zdziwieniem przyjąłem fakt, że bez mojej akceptacji wprowadzono zmianę w przygotowany plan szkoleniowy – kalendarz imprez i umieszczono wyżej wymienioną imprezę.
O wszelkich działaniach związanych z Uniwersjadą dowiadywałem się od osób trzecich, bez oficjalnego powiadamiania mojej osoby ze strony Dyrektora Sportowego lub też Związku Sportowego. Ponadto nie otrzymałem żadnego dokumentu na podstawie którego ustalono normy kwalifikacji pod tą imprezę oraz nie przedstawiono propozycji ani nie ustalono ze mną składu zawodniczego jak również trenerskiego.
Pomimo iż jest to impreza akademicka, to jednak zawodnicy wytypowani do wyjazdu są w pierwszej kolejności członkami Kadry Narodowej Seniorów Polskiego Związku Gimnastycznego i podlegają przede wszystkim planu szkoleniowemu nakreślonego przez Trenera Głównego Kadry. Pierwsze informacje na temat udziału naszej reprezentacji otrzymałem podczas spotkania które odbyło się 09.06.2017 r. na temat spraw organizacyjnych i  szkoleniowych. W spotkaniu uczestniczyli Pani Prezes Barbara Stanisławiszyn, Wiceprezes Marcin Dornowski oraz asystent Trenera Głównego Adam Koperski. Otrzymałem wówczas po raz pierwszy od kilku miesięcy informację na temat propozycji wyjazdu reprezentacji na Uniwersjadę oraz zarysy składu osobowego.
Kategorycznie wyraziłem negatywną opinię na temat udziału w tej Imprezie argumentując swoją decyzję.
Od początku objęcia przeze mnie funkcji Trenera Głównego Kadry jako jeden z priorytetów jest wykonywanie przez zawodników wieloboju gimnastycznego.
Kierunek ten jako jeden z głównych założeń w wieloletnim planie szkolenia, został zaakceptowany przez władze Polskiego Związku Gimnastycznego. Niedopuszczalne jest wystawianie zawodników na tego typu zawody, którzy obecnie nie wpisują się w wyżej przedstawiony priorytet.
W związku z powyższym, iż nie zostałem poinformowany w odpowiednim czasie, nie przedstawiono mi norm kwalifikacyjnych, zmieniono negatywną decyzję Trenera Głównego Kadry Seniorów z dnia 09.06.2017, oświadczam iż nie biorę odpowiedzialności zarówno za przygotowania, udział jak i wynik sportowy zawodników zgłoszonych na tą imprezę.
Członkowie Kadry Narodowej Seniorów zrzeszeni w Polskim Związku Sportowym w pierwszej kolejności podlegają Trenerowi Głównemu Kadry Narodowej który realizuje plan szkoleniowy zaakceptowany przez PZG a dopiero w drugiej kolejności pod Akademicki Związek Sportowy i inne stowarzyszenia.
Wobec zaistniałej sytuacji podtrzymuję swoją decyzję o bezzasadności udziału Reprezentacji męskiej gimnastyki w letniej Uniwersjadzie Tajpej 2017.

Trener Główny
Kadry Narodowej Seniorów GSM
Leszek Blanik

01.08.2017 r.

List Gratulacyjny

W imieniu Sztabu Szkoleniowego oraz zawodników Ośrodka Szkolenia PZG w gimnastyce sportowej w Gdańsku, pragniemy złożyć serdeczne gratulacje zawodnikowi Pawłowi Kaśkowowi za godne reprezentowanie Polski na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy – EYOF, i zajęcie bardzo dobrego 9 miejsca w ćwiczeniu na koniu z łękami.
Składamy również gratulacje Trenerowi Kadry Juniorów Michałowi Bogusowi jako nadzorującemu przygotowania oraz pozostałym uczestnikom naszej reprezentacji biorącym udział w imprezie.
Cieszymy się iż praca Ośrodka w Gdańsku przyczyniła się również do dobrego rezultatu podczas tak ważnej imprezy. Mamy nadzieję, że jest to dobry prognostyk dla męskiej gimnastyki na kolejne lata.

Ze sportowym pozdrowieniem
Trener Główny Kadry Narodowej GSM seniorów
Leszek Blanik

Komentarze są wyłączone.