Zmarł Bronisław Dziurla
10 maja 2017
XXI Międzynarodowy Turniej Wiosny im. Henryka Chmielewskiego
10 maja 2017

Uchwała w sprawie wysokości stawek sędziowskich

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że podczas posiedzenia Zarządu, który odbył się w Warszawie w dniu 23.04.2017 została podjęta uchwała w sprawie wysokości stawek sędziowskich.

Uchwała nr 15

Uchwala się nowe wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego na zawodach finansowanych przez Polski Związek Gimnastycznych dla wszystkich dyscyplin olimpijskich:

  •  do 5 godzin – 75%
  • od 5 do 8 godzin – 80%
  • powyżej 8 godzin – 100%

Stawki obowiązują sędziów związkowych i sędziów z brevet.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Komentarze są wyłączone.