Uroczyste pożegnanie Adama Kierzkowskiego
9 maja 2017
Zmarł Bronisław Dziurla
10 maja 2017

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZG

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 09 czerwca 2017 r. (piątek) w Drzonkowie o godz. 20.00 w pierwszym terminie i o godz. 20.30 w drugim termonie w sali sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostanie przesłane w terminie późniejszym po zbadaniu przez biegłego rewidenta.

Imiona i nazwiska Delegatów klubów i okręgów prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2017 r. na adres e-mailowy Związku – kontakt@pzg.pl

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZG - Informacja (360 pobrań)

 

 

Komentarze są wyłączone.