Wyniki Pucharu Polski Seniorek – Gimnastyka Artystyczna
7 marca 2017
Puchar Polski nr 2 w Skokach na trampolinie i Skokach na ścieżce i Kwalifikacja B do OOM
9 marca 2017

Szkolenie dla sędziów i trenerów Akrobatyki Sportowej

Szkolenie dla sędziów i trenerów Akrobatyki Sportowej dotyczące zmian w przepisach sędziowania FIG na lata 2017 – 2020
Wrocław , 09 kwiecień 2017 r.
Udział w szkoleniu jest obowiązkowy i będzie podstawą do weryfikacji licencji trenera i sędziego na rok 2017 !

Koszt
Opłata za udział w kursie wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za osobę. Wszystkie opłaty dokonywane są na konto Polskiego Związku Gimnastycznego: 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051
W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko uczestnika + Wrocław.

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że do dnia 24 marca 2017 r. każdy klub (który nie posiada jeszcze materiałów szkoleniowych) jest zobowiązany do wykupienia materiałów szkoleniowych na lata 2017 – 2020.
Warunkiem uzyskania weryfikacji licencji klubowej jest wykupienie przez klub w/w materiałów.
Wpłaty w wysokości 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) prosimy dokonać na konto PZG nr 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051 w tytule wpisując – nazwę klubu – materiały szkoleniowe.
Uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia dokonanej wpłaty w dniu rozpoczęcia kursu. Wszystkie osoby przyjeżdżają na kurs na koszt własny.

Zgłoszenia
Zgłoszenia imienne uczestników przyjmowane są do 24 03 2017 r. (piątek) na adres: kontakt@pzg.pl

Miejsce
Szkolenie odbędzie się w
Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście” Wrocław
ul. Dubois 5, 50-208 Wrocław

Prowadzący szkolenie
1. Katarzyna Majewska – Kasprzak – sędzia międzynarodowy
2. Urszula Wojtkowiak – sędzia międzynarodowy

Program
Niedziela – 09.04.2017 r.
08.30 – 08:45 – akredytacja uczestników
08:45 – 17:15 – szkolenie
17:15 – 19:15 – weryfikacja sędziów, egzamin sędziowski
Przerwy ustalane na bieżąco w trakcie szkolenia.

Osoba do kontaktu na miejscu szkolenia Michał Adamczyk 609034183

Komentarze są wyłączone.