Zostań wolontariuszem Gimnastyki na World Games 2017
13 lutego 2017
Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Sportach Gimnastycznych
3 marca 2017

Puchar Polski i Eliminacje do OOM – Trampolina

Komunikat organizacyjny

1. Organizator:

 • Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. 603 868 930, 603
  868 931, e-mail: sas @akrobatyka.zgora.pl
 • Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ;
  e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22, Zielona Góra

3. Zakwaterowanie:

 • Hotelik sportowy SAS ul. Urszuli 22 Zielona Góra
 • Motel 118 ul. Zjednoczenia 118, Zielona Góra
 • Hotelik OHP ul. Ludwika Zamenhofa 1, Zielona Góra

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2017.

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie: od kolacji w dniu 10.03.2017 do obiadu w dniu 11.03.2017 należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2017 przez stronę j/w z podaniem
ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących
Koszt osobodnia:

 • Hotelik sportowy SAS/ 90 zł
 • Hotelik OHP ul. Ludwika Zamenhofa 1/ 95 zł
 • Motel 118 ul. Zjednoczenia 118 Zielona Góra / 110 zł
 • Dodatkowo obiad w dniu 11.03.2017 /13 zł

Możliwość płatności przelewem przed zawodami lub gotówką przy akredytacji.
Konto bankowe: mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
6. Zmiany w zamówieniu do dnia 23.02.2017 Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
7. Akredytacja: 10.03.2017, piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00 / Biuro SAS
8. Treningi:  otwarty: 10.03.2017 godz. 15.00 – 18.00
9. Odprawa techniczna i sędziowska: 10.03.2017 piątek godz. 18.30
10. Warunki startu:

 • Zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2017 dla poszczególnych kategorii wiekowych
 • opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych
  – 70,00 zł – junior, senior
  – 50,00 zł – młodzik, junior młodszy
 • posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich, 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny
  sportowej
 • opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
 • posiadanie aktualnej licencji klubowej
 • posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
 • posiadanie licencji zawodników
 • posiadanie ubezpieczenia NW
 • zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego
  aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2017 nie będą dopuszczeni do
startu w zawodach.

 • kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 100 zł
 • wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Komentarze są wyłączone.