Zarząd PZG

Zarząd PZG 2103-2016

Skład Zarządu Głównego Polskiego Związku Gimnastycznego kadencji 2013- 2016 wybrany na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo- Wyborczym, który odbył się 2-3 marca 2013 roku w Zabrzu. Ze zmianami dokonanymi na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, który odbył się 14 grudnia 2014 w Warszawie. Ze mianami z dnia 25.04.2015.

 

Barbara Stanisławiszyn

Prezes


Maria Mrozińska

Wiceprezes ds. gimnastyki artystycznej


Sławomir Kaliszewski

Wiceprezes ds. gimnastyki sportowej kobiet


Marcin Dornowski

Wiceprezes ds. gimnastyki sportowej mężczyzn

 

Urszula Wojtkowiak

Wiceprezes ds. trampoliny


Eliza Kaplita – Wójcik

Wiceprezes ds. akrobatyki
i innych sportów gimnastycznych

 

Joanna Pęgowska

Członek Zarządu ds. gimnastyki artystycznej


Jarosław Duda

Członek Zarządu ds. gimnastyki sportowej kobiet


Zbigniew Pelc

Członek Zarządu ds. gimnastyki sportowej mężczyzn

 

Dorota Kies

Członek Zarządu ds. Akrobatyki

 

Marek Starczyński

Członek Zarządu ds. trampoliny

 

 

Komisja Rewizyjna:


Stanisław Arczyński

Przewodniczący

 

Sławomir Kardaszewski

Sekretarz Komisji

 

Adam Antoszczyk

Członek Komisji

 

 

Komisja Dyscyplinarna:


Beata Rybak

Przewodnicząca

 

Michał Chrząszcz

Sekretarz Komisji

 

Karol Chwesiuk

Członek Komisji

 

 
 

Sekretarz Generalny:


Aneta Orłowska

Sekretarz Generalny PZG

 

 

Prezes Honorowy:


Ireneusz Nawara

Prezes Honorowy PZG