Uwaga! Komunikat dla klubów Trampoliny

0

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że do dnia 20 lutego 2017 r. każdy klub jest zobowiązany do wykupienia materiałów szkoleniowych na lata 2017 – 2020.

Warunkiem uzyskania weryfikacji licencji klubowej jest wykupienie przez klub w/w materiałów.

Wpłaty w wysokości 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) prosimy dokonać na konto PZG nr 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051 w tytule wpisując – nazwę klubu – materiały szkoleniowe.

Po otrzymaniu wpłat przez kluby, PZG niezwłocznie prześle materiały na adres e-mailowy klubu.

Szkolenie dla sędziów i trenerów w związku ze zmianami w regulaminach i przepisach technicznych na lata 2017 – 2020 odbędzie się 4-5.03.2017 r.  we Wrocławiu, ul. Witelona 25 (AWF Wrocław) sala wykładowa 111.
Trenerzy mogą wziąć udział w wykładach (4.03).
Kurs obejmuje zajęcia z zakresu zmian w Przepisach Sędziowania oraz wymaganiach programowych zatwierdzonych przez FIG na cykl 2017-2020.

Program:
  • 4.03, godzina 10:00 – 18:00 wykłady i warsztaty
  • 5.03, godzina 10:00 – 14:00 egzaminy sędziowskie

Szczegółowy program kursu zostanie przesłany po zamknięciu listy uczestników.

Zakres wiedzy:
  • międzynarodowe przepisy FIG Code of Points,
  • regulaminy zawodów PZG,
  • wycenę trudność (system numeryczny dla sędziów związkowych)
  • wycenę wykonania

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy i będzie podstawą do weryfikacji licencji trenera i sędziego na rok 2017 !

Opłata za udział w kursie wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za osobę. Wszystkie opłaty dokonywane są na konto Polskiego Związku Gimnastycznego.
W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko uczestnika.

Uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia dokonanej wpłaty w dniu rozpoczęcia kursu.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń e-mailowych na jeden z podanych terminów do dnia 20 lutego 2017 r. na adres kontakt@pzg.pl

Organizacją noclegów i wyżywienia podczas kursu sędziowskiego zajmuje się Pan Konrad Bojakowski, tel. 607 050 714, e-mail – inmotionkb@gmail.com

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby przyjeżdżają na kurs na koszt własny.

Przekaż dalej.

Komentarze wyłączone.