Uwaga! Komunikat dla klubów Gimnastyki Sportowej Kobiet

0

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że do dnia 20 lutego 2017 r. każdy klub jest zobowiązany do wykupienia materiałów szkoleniowych na lata 2017 – 2020.
Warunkiem uzyskania weryfikacji licencji klubowej jest wykupienie przez klub w/w materiałów.

Wpłaty w wysokości 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) prosimy dokonać na konto PZG nr 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051 w tytule wpisując – nazwę klubu – materiały szkoleniowe.

Szkolenie dla sędziów w związku ze zmianami w regulaminach i przepisach technicznych na lata 2017 – 2020 odbędzie się w terminie:

24-26.02.2017 – Zabrze

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy i będzie podstawą do weryfikacji licencji sędziego na rok 2017 !

Opłata za udział w kursie wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za osobę. Wszystkie opłaty dokonywane są na konto Polskiego Związku Gimnastycznego.
W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko uczestnika.

Uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia dokonanej wpłaty w dniu rozpoczęcia kursu.
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń e-mailowych do dnia 20 lutego 2017 r. na adres kontakt@pzg.pl
Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby przyjeżdżają na kurs na koszt własny.

W załączeniu znajduje się komunikat.

Program szkolenia

Przekaż dalej.

Komentarze wyłączone.