Uwaga! Komunikat dla klubów Akrobatyki Sportowej

0

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że do dnia 08 lutego 2017 r. każdy klub jest zobowiązany do wykupienia materiałów szkoleniowych na lata 2017 – 2020.

Warunkiem uzyskania weryfikacji licencji klubowej jest wykupienie przez klub w/w materiałów.

Wpłaty w wysokości 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) prosimy dokonać na konto PZG nr 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051 w tytule wpisując – nazwę klubu – materiały szkoleniowe.

Po otrzymaniu wpłat przez kluby, PZG niezwłocznie prześle materiały na adres e-mailowy klubu.
Szkolenia dla sędziów i trenerów w związku ze zmianami w regulaminach i przepisach technicznych na lata 2017 – 2020 odbędą się w n/w terminach:

10 -11.02.2017 – Warszawa
18 -19.02.1017- Katowice
24 – 25.02.2017 – Zielona Góra
03 – 04.03.2017 – Rzeszów

W załączeniu znajdują się komunikaty dla poszczególnych miast.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy i będzie podstawą do weryfikacji licencji trenera i sędziego na rok 2017 !

Opłata za udział w kursie wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za osobę. Wszystkie opłaty dokonywane są na konto Polskiego Związku Gimnastycznego.

W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko uczestnika + wybrane miasto, w którym odbędzie się dany kurs.

Uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia dokonanej wpłaty w dniu rozpoczęcia kursu.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń e-mailowych na jeden z podanych terminów do dnia 08 lutego 2017 r. na adres kontakt@pzg.pl

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby przyjeżdżają na kurs na koszt własny.

Przekaż dalej.

Komentarze wyłączone.