Licencje PZG

Procedura wnioskowania o licencje klubów, zawodników, trenerów i sędziów Polskiego Związku Gimnastycznego

Polski Związek Gimnastyczny nadaje licencje klubowe, zawodnicze, trenerów i sędziów uprawniające do uczestnictwa w systemie sportu gimnastycznego w Polsce. Do wnioskowania o poszczególne licencje należy spełnić następujące formalności.

uwagaOd 2015 roku wszystkie dokumenty podbite i podpisane należy przesłać zeskanowane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej PZG (licencje@pzg.pl). Należy zwrócić uwagę na jakość przesyłanych dokumentów. Muszą być to kopie wyraźne i czytelne, żeby można było bez problemów odczytać wszystko co znajduje się na dokumencie. W przypadku niedostatecznej czytelności kopii dokumentu, procedura zostanie wstrzymana, a klub będzie proszony o ponowne zeskanowanie i przesłanie dokumentu. Oryginały dokumentów powinny być archiwizowane w klubie i w przypadku kontroli klub ma obowiązek je udostępnić.

Przypominamy, że w pierwszej kolejności należy otrzymać licencję klubową, czyli spełnić wszystkie formalności związane z przyznaniem licencji klubowej. Po przyznaniu licencji klubowej na danym rok można wnioskować o licencje zawodników, trenerów i sędziów. Przedłużenia licencji zawodniczych, trenerskich, sędziowskich będą odbywać się tylko przez system elektroniczny, do którego klub otrzyma dostęp po uzyskaniu licencji klubowej.

Licencja klubowa

Kluby, aby otrzymać licencję klubową PZG, a tym samym rejestrować swoich zawodników oraz przedłużać im licencję na dany rok muszą przesłać do PZG następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie licencji klubowej
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego
 • Odpis statutu lub umowy spółki
 • Kartę informacyjną klubu
 • Potwierdzenie wpłaty składki za licencję klubową

Licencja zawodnicza

 • Wypełniony, podpisany oraz opieczętowany przez klub wniosek o przyznanie licencji zawodnika
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo- lekarskiego
 • Pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w przypadku osoby niepełnoletniej (zgoda jest częścią wniosku o przyznanie licencji zawodnika)
 • Potwierdzenie wpłaty za licencję
 • Zdjęcie (dla osób wnioskujących o nową książeczkę licencyjną)

Licencja trenerska

 • Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie licencji trenera
 • Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji (ksero dyplomu trenera lub instruktora sportu)
 • Potwierdzenie wpłaty za licencję
 • Zdjęcie (dla osób wnioskujących o nową książeczkę licencyjną)
 • Przy przedłużeniu umieszczenie trenera na liście zbiorczej trenerów i sędziów, która wypełnia klub

Licencja sędziowska

 • Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie licencji sędziego
 • Potwierdzenie wpłaty za licencję
 • Zdjęcie (dla osób wnioskujących o nową książeczkę licencyjną)
 • Przy przedłużeniu umieszczenie sędziego na liście zbiorczej trenerów i sędziów, która wypełnia klub

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem licencji:

Katarzyna Zabierowska
licencje@pzg.pl
tel. 570 990 303

 

Pliki do pobrania:

Wersje edytowalne:

Pliki w formacie pdf.