Zespół Doradczy Gimnastyki Sportowej Mężczyzn

Skład osobowy Zespołu Doradczego Gimnastyki Sportowej Mężczyzn Polskiego Związku Gimnastycznego


Marcin Dornowski

Przewodniczący Zespołu Doradczego


Zbigniew Pelc

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego
Szef wyszkolenia


Adam Koperski

Członek Zespołu Doradczego
Sprawy sędziowskie


Miłosz Glaser

Członek Zespołu Doradczego
Sprawy marketingowe i organizacyjne


Michał Bogus

Członek Zespołu Doradczego
Trener kadry juniorów – sprawy szkoleniowe


Leszek Blanik

Członek Zespołu Doradczego
Trener kadry seniorów – sprawy szkoleniowe, sprawy marketingowe i organizacyjne