Przeglądasz: GSM

Gimnastyka sportowa mężczyzn

GSK

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy polskie środowisko gimnastyczne o odejściu Agaty Jaroszek-Karczmarek (29.11.1963 – 18.07.2016). Gimnastyczka…

GSM

Wyrazy współczucia dla Mariusza i Aleksandra Wilińskich w związku ze śmiercią ojca Józefa. Rodzina gimnastyczna.