Zespół Doradczy Akrobatyki Sportowej


Eliza Kaplita – Wójcik

Wiceprezes ds. akrobatyki i innych sportów gimnastycznych


Dorota Kies

Członek Zarządu ds. Akrobatyki


Wiesława Milewska

Członek Zespołu Doradczego


Karolina Kuś

Sekretarz Zespołu Doradczego


Katarzyna Majewska

Członek Zespołu Doradczego


Robert Sokołowski

Członek Zespołu Doradczego